Kundule

04 Sep 2015 in by Chandan

म सानाे ।

सानाे मेराे मुटु । 

साना धेरै मुटुकाे प्राण धान्ने । 

हरीयाे प्याराे फाट कुढुले म ।  बिष्णु पराजुलि 

Story Map